0

Barcelona – Port Vell, Palau de Mar, Museu d’Història de Catalunya.

Barcelona – Port Vell, Palau de Mar, Museu d'Història de Catalunya.

Barcelona – Port Vell, Palau de Mar, Museu d’Història de Catalunya.